Lessentabel 19-20, team vmbo onderbouw
Datum: 10-03-2019
Opgesteld door Miranda Gommans (teamleider)

Onderbouwing:
Aangezien wij als team al langer de behoefte hadden om meer maatwerk te kunnen bieden en de opdracht om onze lessentabel voor het schooljaar 19-20 terug te brengen naar 30 lessen per week, hebben we onze wensen tot uitvoering gebracht.
We hebben binnen het team tijdens de studiedag van 19 februari per vak kritisch gekeken hoeveel lessen er noodzakelijk zouden zijn om klassikaal aan te bieden zodat we ruimte konden creëren voor maatwerkuren. Daarbij hebben we geconcludeerd dat de praktijkvakken buiten beschouwen gelaten moesten worden, op natiek en D&T (design & technology) na. Ook de docenten van deze vakken waren bereid één lesuur af te staan voor maatwerkuur.
Om de leerlingen op de juiste wijze te kunnen begeleiden achten wij het als team wel noodzakelijk dat er elke dag gestart gaat worden met een dagstart (half lesuur), waar leerlingen o.a. hun dagelijkse planning maken wat ze die dag willen gaan doen.
We zijn vervolgens de complete huidige lessentabel afgelopen en zijn per vak gaan kijken hoeveel klassikale lessen noodzakelijk blijven. Daar kwamen dan per klas 2,5 dagstarten (5 keer een halve les) bij. De rest van de lesuren werd aangevuld met maatwerkuren. Een doorsneedag zou er dan als volgt uit komen te zien: dagstart, gevolgd door instructielessen en afgesloten met maatwerkuren.
De lessen taal en rekenen worden verwerkt in Nederlands (Studyflow-taal) en wiskunde (Studyflow-rekenen). Daarnaast zal er tijdens sommige maatwerkuren extra aandacht zijn voor leerlingen die een achterstand hebben voor taal en rekenen.
Vakdocenten zijn op de hoogte dat hun ingeleverde uren niet automatisch als maatwerkuur terug komen op hun taakbrieven. Hier gaat Miranda een verdeling in maken.
De maatwerkuren willen we graag gaan verdelen over de week in de middaguren. Miranda gaat in overleg met de roostermakers hoe we dit het beste kunnen gaan organiseren. Daarnaast zal Miranda zorg dragen voor een zo eerlijk mogelijke verdeling van docenten over de maatwerkuren, zodat er elk maatwerkuur ook een juiste mix van vakdocenten aanwezig is. Deze docenten verdelen we over vaste vaklokalen en houden toezicht in het OLC, zodat de leerlingen weten waar wat te halen is, zodat ze ook weloverwogen keuzes kunnen maken voor welk vak ze tijdens zo’n maatwerkuur extra aandacht zouden willen geven en/of extra vragen zouden willen stellen.
Ter voorbereiding stellen we voor zowel docenten, coaches als leerlingen duidelijke afspraken op waar we ons met z’n allen dan ook aan moeten gaan houden.

Lessentabel klas 1 en 2 vmbo    Lessentabel 18- 19  Lessentabel 19-20 
           
Vakcode  Vak  1 vmbo  2 vmbo  1 vmbo  2 vmbo 
BV  Beeldende Vakken 
BZ  biozorg 
DS  Dagstart  2,5  2,5  2,5  2,5 
DU  Duits* (kader) 
MWU2  Maatwerkuur* (BBL) 
EC  Economie 
EN  Engels 
LO  lich. opvoeding 
MM  Mens & Maatschappij 
MU  muziek 
MWU  Maatwerkuur  0,5  0,5  8,5  7,5 
NE  Nederlands 
NT  Natiek 
WI  wiskunde 
WSREK  Workshop rekenen     
WSTA  Workshop taal     
* = ‘keuze’ in leerjaar 2    32,0  32,0  30,0 

30,0 

 

Lessentabel klas 1 en 2 D&T    Lessentabel 18- 19  Lessentabel 19-20 
           
Vakcode  Vak  1 D&T  2 D&T  1 D&T  2 D&T 
BZ  biozorg 
DS  Dagstart  2,5  2,5 
DT  Design & Technology 
DU  Duits* (kader en theor.)     
MWU2  maatwerkuur* (BBL)     
EN  Engels 
LO  lich. opvoeding 
MM  Mens & Maatschappij 
MU  muziek 
MWU  maatwerkuur       7,5 6,5 
NE  Nederlands 
WI  wiskunde 
WSREK  Workshop rekenen     
WSTA  Workshop taal     
* = ‘keuze’ in leerjaar 2    32  32  30,0  30,0