KBL

De kaderberoepsgerichte leerweg leidt op, evenals de theoretische leerweg, voor niveau 3 / 4 binnen het MBO. De leerlingen volgen hun opleiding in de door hen gekozen afdeling. De moeilijkheidsgraad van de theoretische vakken (zie lessentabel) is iets lager dan bij de theoretische leerweg. Er staat tegenover dat deze leerlingen bij het beroepsgerichte vak een intensief programma moeten volgen van 12 lesuren per week.

Leren, leren
Voor 3 en 4 Kaderberoepsgerichte leerweg geldt dat de studiewijzers in Magister op ELO worden geplaats. We hebben er bewust voor gekozen om huiswerkopdrachten niét in de agenda van Magister te zetten. De bedoeling is juist dat leerlingen de studie-opdrachten / studieplanning zélf in de agenda gaan zetten. Deze vaardigheid, zelf de agenda bijhouden, is een belangrijke vaardigheid die ze nodig hebben in het vervolgonderwijs.

Ook ouders kunnen de studiewijzers in Magister bij ELO vinden en hun zoon/dochter stimuleren en helpen met de studie of met het plannen van de studie.