GT

Gemengde leerweg
De gemengde leerweg heeft hetzelfde niveau als de theoretische leerweg. Een diploma van de gemengde leerweg biedt dus ook toegang tot niveau 3 en 4 van het MBO. Het verschil met de theoretische leerweg is dat de leerlingen 1 praktijkgericht vak hebben. Dit vak volgen zij 4 lesuren per week.

Theoretische leerweg
De theoretische leerweg is niet gekoppeld aan een bepaalde beroepsvoorbereidende leerweg en is bestemd voor leerlingen die relatief weinig moeite hebben met de  theoretische vakken. De leerweg sluit rechtsreeks aan op de vervolgopleidingen niveau 3 en 4 van het MBO. Onder bepaalde voorwaarden is doorstroming naar het HAVO mogelijk. De leerling kiest voor een sector en volgt een voorgeschreven sectorvak.