BBL

De basisberoepsgerichte leerweg leidt op voor niveau 2 binnen het MBO. De leerlingen volgen hun opleiding in de door hen gekozen afdeling. Bij het beroepsgerichte vak volgen de leerlingen een intensief programma van 16 lesuren per week.
De opleiding is vanwege de vele praktijk-uren bedoeld voor leerlingen die meer praktisch ingesteld zijn.

Onderwijs op maat
Binnen de basisberoepsgerichte leerweg zijn niet alle leerlingen in staat om het reguliere programma op een goede manier af te ronden. Voor deze leerlingen kiezen wij voor onderwijs op maat. Voorbeelden van trajecten die wij daarvoor inzetten zijn:

  • Assistentenklas
  • Leerwerktrajecten

Onderwijs op maat wordt aangeboden aan een leerling op advies van het team in samenspraak met de ouders en leerling.

Leren leren
De leerlingen van 3 en 4 BBL, krijgen elke maandag de instructiekaart uitgereikt. Hierop staat per vak genoteerd, wat de leerlingen die week moeten doen. Zo hebben ze altijd hun huiswerk, toetsdata en inlevermomenten bij de hand.

De instructiekaart is altijd al op vrijdag terug te vinden in de ELO (Magister). Ook instructiekaarten van de voorgaande weken zijn daar beschikbaar.

De agenda van Magister wordt niet door de docenten ingevuld. Leerlingen kunnen huiswerk, toetsdata en inlevermomenten hier wel zelf in noteren. Bij sommige vakken zijn opdrachten terug te vinden in de ELO. Hiervan worden de leerlingen altijd door de docent op de hoogte gesteld.