Internationalisering

Internationalisering

Naast heel veel aandacht in de vakken voor internationale en Europese oriëntatie heeft College Den Hulster veel extra activiteiten voor de leerlingen van Tweetalig havo en Tweetalig vwo:

Leerjaar 1: De brugklassers vwo en Tweetalig havo/vwo hebben in het voorjaar een reis naar Engeland. Elke leerling gaat vier dagen/ drie nachten naar een een bestemming in het zuiden van Engeland en verblijft in gastgezinnen. in het schooljaar 2019/2020 gaan wij bijvoorbeeld naar Newton Abbot. In voorgaande jaren zijn we ook in Brighton en Hastings geweest. De voertaal tijdens de hele reis is uiteraard Engels.

Leerjaar 2: Onze leerlingen van de tweede klassen Tvwo en Tweetalig havo/vwo hebben in het voorjaar een excursie naar Brussel. Doel is het bezoeken van Europese instellingen en attracties. Vooral de (noodzaak van) Europese eenwording wordt aan de orde gesteld, met ook de diverse beleidsterreinen en de bijbehorende kansen en problemen.

Leerjaar 3: De derde klassen Tvwo en Tweetalig havo gaan in april of mei op studiereis naar Cambridge in Engeland. Hier wordt een week lang verbleven in gastgezinnen en wordt aan een talenschool een extra uitdagend en verdiepend programma rond taal en cultuur onderwezen. Daarnaast zijn er diverse activiteiten met excursies, een stadsrondleiding, museumbezoeken en het kennis maken met het universitaire leven op de colleges.

Leerjaar 4: In klas vier Tvwo is er geen verplichte deelname aan een internationaliseringsactiviteit. Wel is er gelegenheid tot deelname aan de vele culturele reizen die worden aangeboden: Londen, Parijs, Berlijn en Rome.
Voor de leerlingen van klas 4 Tweetalig-havo is er een internationale uitwisseling. Dit schooljaar is dat met onze partnerschool in Madrid.

Leerjaar 5: De leerlingen van klas vijf Tvwo gaan in april/mei naar Dublin in Ierland. Ze verblijven in een gastgezin en volgen onderwijs in taal en Ierse cultuur aan het Irish College of English. Dit wordt gecombineerd met bezoeken aan de stad Dublin en andere belangrijke bezienswaardigheden in de omgeving.