Topsport Limburg

Topsport Limburg

College Den Hulster werk als Topsport Talentschool samen met de andere scholen in Limburg te weten: Trevianum Scholengroep in Sittard, DaCapo College in Sittard, Het College in Weert. Deze scholen zijn aangesloten bij de Stichting LOOT. De scholen worden verder ondersteund door Topsport Limburg. Wat Topsport Limburg zoal doet is hieronder te lezen.bounty

Organisatie

De organisatie van Topsport Limburg is het best te typeren als een dynamisch netwerk van diverse professionele partners aangestuurd door een  klein bureau van professionals met een grote staat van dienst binnen de Limburgse sportnetwerken.

Voor de uitvoering van specifieke taken en activiteiten wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van professionele partnerorganisaties die middels  supplier overeenkomsten of op contractbasis hun diensten aanbieden aan Topsport Limburg.

Door deze aanpak is er sprake van een 'lean and mean'- organisatie die in staat is een substantieel deel van de ontvangen gelden aan de sporter te besteden.

Topsport Academie Limburg

Een sporter kan nooit alleen tot topprestaties komen. Om het beste uit zichzelf te kunnen halen, heeft een talent en topsporter naast goede  begeleiding een netwerk van faciliteiten nodig. Topsport Academie Limburg biedt een topsportvriendelijke omgeving, waarin de sporter zich  volledig kan focussen op zijn prestaties.

De behaalde sportieve prestaties en de daaraan gekoppelde topsportstatus bepalen de wijze van begeleiding en van welke faciliteiten gebruik kan  worden gemaakt.

Sporters die zich willen ontwikkelen tot topsporter, kunnen gebruik maken van een hoogwaardig netwerk van faciliteiten op medisch, paramedisch, sporttechnisch en maatschappelijk gebied.

De Topsport Academie Limburg maakt deel uit van het landelijke NOC*NSF Olympisch Netwerk. Hierdoor kunnen sporters zich ook bedienen van  landelijke faciliteiten die passen bij hun sportieve idealen.

Tevens zijn er internationale samenwerkingsverbanden, zodat Limburgse sporters zich kunnen ontwikkelen tot topsporter op wereldniveau.

Bijna 1000 talenten en topsporters zijn ingeschreven bij de Topsport Academie Limburg en maken gebruik van het hoogwaardig netwerk.

Kijk voor de voorwaarden om deel te nemen aan Topsport Academie Limburg bij de criteria.

 

Aanmelden kan via het aanvraagformulier.

 

Meer informatie is te vinden op: www.topsportlimburg.nl

of klik op het logo

 TopsportLimburg logo