In de basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg zijn de sectoren onderverdeeld in afdelingen. In het technodome bieden wij de volgende afdelingen aan:

 

Techniek - bouwbreed

vmbo bovenbouw techniek bouw breed 01 vmbo bovenbouw techniek bouw breed 02 vmbo bovenbouw techniek bouw breed 03

Techniek

Wil je een goede vakman of vakvrouw worden, waar altijd vraag naar is? Succes verzekerd, want je krijgt op onze school een prima opleiding. In het vmbo kun je kiezen voor bouw-, elektro-, metaal- of voertuigentechniek in het nieuwe Technodome.

Bouwtechniek.

De voorbereidende beroepsopleiding voor de bouw wordt hier onderwezen.
Vakgebieden zijn timmeren, metselen, schilderen, meubelmaken en infrastructuur.
Hierna stromen de leerlingen door naar het MBO (onze buren) om het vak verder uit te diepen en zich te kwalificeren als vakman. De opleiding bouw wordt breed aangeboden en kunnen de leerlingen in het derde jaar met alle onderdelen kennismaken.  In het vierde jaar wordt een keuze gemaakt.
Binnen de bouw is er sprake van vergrijzing en wacht men op een nieuwe lichting enthousiaste bouwvakkers.

Techniek - elektrotechniek

vmbo bovenbouw techniek electrotechniek 02 vmbo bovenbouw techniek electrotechniek 03

Techniek

Wil je een goede vakman of vakvrouw worden, waar altijd vraag naar is? Succes verzekerd, want je krijgt op onze school een prima opleiding. In het vmbo kun je kiezen voor bouw-, elektro-, metaal- of voertuigentechniek in het nieuwe Technodome.

Elektrotechniek.

Elektriciteit is in onze maatschappij niet meer weg te denken. De leerlingen worden hier opgeleid tot elektromonteur. Een veelzijdig vak waarbij het aanleggen van elektrische
installaties voor woonhuizen en bedrijven centraal staat. Tijdens de lessen leren de aankomende monteurs omgaan met verschillende materialen, gereedschappen tekeningen en meetgereedschap. Een goede elektromonteur beschikt over goede kennis van de praktijk maar ook zeker van de theorie.
In de eerste periode maken de leerlingen kennis met de module elektrotechniek en de nieuwe module installatietechniek. Hierin zitten onderdelen uit de afdeling elektrotechniek en installatietechniek. Uit de elektrotechniek komen de onderdelen: elektrische installaties in de woningbouw, elektronica, computergestuurd tekenen en automatiseren met computers aan de orde. Uit de afdeling installatietechniek komt  sanitair- en verwarmings-techniek aan bod.  Ook wordt er aandacht besteed aan  infrastructuur (het werken in de grond-, weg- en waterbouw).

 

Techniek - metaaltechniek

vmbo bovenbouw techniek metaaltechniek 01 vmbo bovenbouw techniek metaaltechniek 02 vmbo bovenbouw techniek metaaltechniek 03

Techniek

Wil je een goede vakman of vakvrouw worden, waar altijd vraag naar is? Succes verzekerd, want je krijgt op onze school een prima opleiding. In het vmbo kun je kiezen voor bouw-, elektro-, metaal- of voertuigentechniek in het nieuwe Technodome.

Metaaltechniek.

In onze regio zijn veel metaalbedrijven die behoefte hebben aan goed opgeleide vakmensen. De nadruk in de metaalopleiding ligt op zelfstandig werken, terwijl de opdrachten in eigen tempo gemaakt worden. Er wordt modulair gewerkt en de praktijk is aan de theorie gekoppeld. De leerlingen krijgen les in;

  • Verspanende metaaltechniek, zoals draaien en frezen
  • Niet verspanende metaaltechiek, constructieonderdelen maken, zoals rond buigen, zetten, slijpen, vijlen, boren, enz.
  • Lassen, elektrisch- en TIG / MIG lassen
  • Vaktheorie en vaktekenen in combinatie met
    praktijkwerkstukken.

 

Techniek - voertuigentechniek

vmbo bovenbouw techniek voertuigentechniek 01 vmbo bovenbouw techniek voertuigentechniek 02 vmbo bovenbouw techniek voertuigentechniek 03

Techniek

Wil je een goede vakman of vakvrouw worden, waar altijd vraag naar is? Succes verzekerd, want je krijgt op onze school een prima opleiding. In het vmbo kun je kiezen voor bouw-, elektro-, metaal- of voertuigentechniek in het nieuwe Technodome.

Voertuigentechniek.

Er is in deze sector zelfs een tekort aan goed opgeleide moderne vakmensen. We zijn dan ook blij met de mogelijkheden die wij kunnen bieden. Modern lokaal ingericht als werkplaats met alles erop en eraan. De leerlingen leren hun vak in een mix van theorie en praktijk. Deze taken zijn opgedeeld in modules waarin de verschillende onderwerpen van voertuigentechniek aan de orde komen. Door het leren uitvoeren van beroepstaken en deze daarna uit te werken krijgen ze basisvaardigheden, waarmee ze op het MBO verder kunnen om zich te specialiseren in een van de vele richtingen die je met een opleiding voertuigen kunt gaan.
Door dat de nieuwe technieken maar doorgaan neemt de vraag naar nieuw opgeleide monteurs toe.