Wat is een Technasium?
Het Technasium is een nieuwe opleiding voor havo en vwo waarin wetenschap centraal staat. Het onderwijs wordt ontwikkeld door de Stichting Technasium, samen met een groot netwerk van 94 Technasiumscholen. In de Technasiumformule staat het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O) centraal. Bij dit nieuwe vak werken leerlingen vanaf de brugklas havo en vwo samen aan projectopdrachten, waarbij denken en doen nauw met elkaar verbonden zijn.

 

WAAROM HET TECHNASIUM?
Veel VO-scholen trachten hun science (of bèta) onderwijs te versterken. We leven immers in een kennismaatschappij die vraagt om goed opgeleide bèta's. College Den Hulster onderschrijft dit belang met het Technasium.

De Technasiumopleiding is een formule die:

  • denken koppelt aan doen
  • jongens en meisjes boeit voor de bètavakken en de wereld van science
  • een echte uitdaging biedt voor de havo en vwo leerling
  • uniek is voor Venlo en omstreken
  • vraaggericht onderwijs biedt i.p.v. aanbodgericht

 

ONDERZOEK EN ONTWERPEN (O&O)
Het vak O&O vormt het hart van de opleiding. Centraal staan 'denken en doen'. De leerlingen werken gedurende acht weken aan een opdracht die zij vanuit het bedrijfsleven aangereikt krijgen (contextrijk en vraaggericht leren). Deze opdracht kan gericht zijn op onderzoeken en/of op ontwerpen. Bij de introductie van de opdracht komen leerlingen op de werkvloer van het bedrijf of instelling en zien wat daar gebeurt. Ze ervaren hoe leuk en uitdagend science-beroepen zijn en welke competenties je daarvoor moet hebben.

Het vak O&O start in de brugklas van het havo en vwo en loopt door tot en met het eindexamenjaar. Het vak O&O heeft in de bovenbouw de status van profielkeuzevak en is daarmee een erkend examenvak op havo en vwo. Ook leerlingen uit de tweetalige afdelingen kunnen in de bovenbouw het vak O&O kiezen.

Leerlingen die eindexamen doen in het vak O&O krijgen naast hun diploma een certificaat als het vak en de meesterproef met een voldoende afgerond is.

 

OOK VOOR MEISJES
Te weinig meisjes kiezen techniek of science, omdat ze een minder positief zelfbeeld hebben van hun technische capaciteiten en omdat ze zich niet zo gemakkelijk met de wereld van techniek kunnen identificeren. Een groot potentieel bètatalent onder meisjes gaat daardoor verloren. Dat is zonde. Het vak O&O laat zien dat science heel breed en uitdagend is en brengt dit op een natuurlijke manier dichterbij.

Binnen het vak O&O is er veel ruimte voor creativiteit. Nieuwe oplossingen bedenken, vormgeven, uitvinden, ontwerpen, brainstormen. Het hoort er allemaal bij.

Binnen het vak O&O moet goed samengewerkt worden en dat betekent: goede communicatie met je eigen groepje en met de opdrachtgever. Presenteren en vertegenwoordigen zijn aspecten die meisjes interessant vinden.

Mensen met een science opleiding geven in hun latere beroep vaak leiding. Dit betekent mensen aansturen, overleggen, luisteren, coachen, etc. Kortom: werken in de wereld van science en techniek is ook werken met mensen!

 

TECHNASIUM STAAT VOOR KWALITEIT
Het predicaat Technasium krijg je niet zomaar. De school moet voldoen aan een aantal belangrijke criteria. Er moet een doorlopende leerlijn zijn vanaf de tweede klas tot en met het examenjaar. Onze Technasium-docenten zijn allemaal gecertificeerd. Nieuwe docenten doorlopen in het eerste jaar meteen scholing van de stichting Technasium. Ze zijn dan na een jaar ook gecertificeerd. Onderdeel van de certificering is het schrijven van een O&O-project.

De meeste Technasium-docenten geven zijn ook bevoegd voor een ander vak. Ze nemen de expertise van hun vakgebied mee in O&O-projecten. De stichting Technasium volgt de onderwijskundige ontwikkeling van de school op de voet, ondersteunt de school met expertise, scholing en lesmateriaal, evalueert projecten, organiseert wedstrijden voor leerlingen en bijeenkomsten voor O&O-docenten. Binnen het netwerk wordt door middel van een Kwaliteitscommissie het niveau van de projecten beoordeeld.

 

NETWERK
Elke school met een Technasiumopleiding participeert in een netwerk van de stichting Technasium. College Den Hulster werkt samen met het Mondial College (Nijmegen), Het College (Weert), Philips van Horne (Weert), het Raayland College (Venray), het Lyceum Schöndeln (Roermond) en Bouwens van der Boije (Panningen).

 

NOG VRAGEN?
Als je nog vragen hebt over het Technasium op College Den Hulster kun je contact opnemen met René Dohmen, coördinator Technasium. Je kunt ook de Technasium-folder van College Den Hulster downloaden of gewoon een kijkje nemen op de website van de Stichting Technasium.

technasium002