Het programma in het brugjaar bestaat o.a. uit de volgende onderwerpen:

Sportspelen: Hockey, basketbal, volleybal, softbal, voetbal
Zaalgymnastiek:
Basisvaardigheden zoals rollen, steunen, zwaaien en springen
als voorbereiding op turnthema’s van klas 2 en 3
Atletiek: Loopvormen, ver- en hoogspringen, sprintvormen, werpen, conditietraining
Bewegen & Muziek: Dansachtige en conditionele vormen op muziek
Zelfverdediging: Stoeispelen uit het judo en introductielessen karate

 

 

 

 

   

CDH facebook sport Facebookpagina CDH SPORT.

brugklas lo001 250 x 188     Waar worden de lessen gegeven?

  1. Vier sportzalen
  2. Drie delen van de sporthal
  3. Dojo (judozaal)
  4. Sportvelden:
      Sportpark Quick Boys
      Sportpark Vrijenbroek
  5. De fitnesszaal (deze wordt alleen in klas 4,5 en 6 gebruikt)

 

 

 

Hoe komt het rapportcijfer tot stand?

Leerlingen worden in Nederland geselecteerd op basis van verstandelijke capaciteiten. Een leerling met bijvoorbeeld een slechte motoriek zal altijd onvoldoende scoren als het alleen om fysieke prestaties zou gaan. Daarom hanteren wij het volgende uitgangspunt:
Iedere leerling heeft in principe een voldoende (6), afhankelijk van wat hij met zijn mogelijkheden doet! Zaken als inzet, zelfstandig kunnen werken, hulp verlenen, sociaal gedrag, fairplay, spullen in orde, samenwerken spelen daarbij een grote rol.

Lesurenverdeling:

  brugklas klas 2 klas 3 klas 4 klas 5 klas 6
havo  4  2  2  2  1  
(t)vwo  4  2  2  2  1  1
vmbo  3  3  2  2    

Er wordt naar gestreefd om in klas 1, 2 en 3 zoveel mogelijk blokuren (twee lessen achter elkaar) in te roosteren.
Hierdoor kunnen wij ook gebruik maken van Sportpark Vrijenbroek.