Huisregels

HUISREGELS VOOR UITLEENCENTRUM VMBO – MEDIATHEEK HAVO / (T)VWO


De uitleentermijn van de boeken is altijd 6 weken. Het lenen en reserveren van boeken is gratis. Worden de boeken te laat ingeleverd, dan geldt de volgende onkostenregeling:


• 1e herinnering : 1,50
• 2e herinnering : 3,00
• 3e herinnering : 4,50
• 4e herinnering : 6,00


Daarna volgt een rekening voor het betreffende boek + 7,50 administratie- en portokosten. Leners die een bedrag hebben openstaan kunnen verder geen gebruik maken van de bibliotheek totdat er betaald is!


De herinneringsbrieven worden door de mediathecaris per e-mail verstuurd naar de schoolmail. De 4e herinnering wordt per brief verstuurd. Worden de boeken niet ingeleverd, dan volgt er een rekening. Beschadigde of zoekgeraakte boeken worden door de betreffende lener vergoed.


De vakanties worden niet meegerekend. Uitzondering is de zomervakantie. Zorg dat je alle boeken vóór de zomervakantie inlevert!

BOEKEN LENEN MET SCHOOLPAS
Schoolpasjes zijn persoonsgebonden, dat wil zeggen dat iemand anders NOOIT gebruik kan maken van jouw pasje. Je leent boeken met je eigen schoolpas.


De door jou geleende materialen worden gescand. Je bent dus verantwoordelijk voor datgene , dat op jouw pas is geleend.


LEEN DUS NOOIT JE SCHOOLPAS AAN EEN ANDER UIT EN LEEN NOOIT BOEKEN VOOR IEMAND ANDERS OP JOUW PAS!