Medezeggenschap in het onderwijs

mr afbeelding

De medezeggenschap in het Nederlandse onderwijs heeft via een wettelijk kader (de Wet Medezeggenschap Scholen, WMS) vorm gekregen. Binnen de drie samenwerkende scholen voor VO (Voortgezet Onderwijs) in Venlo is er op twee niveaus medezeggenschap mogelijk.

Voor campusoverstijgende onderwerpen is dat de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die samen met het College van Bestuur de zaken aanpakt.


Voor campuseigen zaken is dat de Campus Medezeggenschapsraad (CMR) die samen met de campusdirectie de voorgenomen beslissingen bespreekt.

De bevoegdheden van de mr

De bevoegdheden zijn te verdelen in algemene en bijzondere bevoegdheden. De algemene zijn:

-       Het recht op informatie

-       Het recht op overleg met het bevoegd gezag (of met een afgevaardigde daarvan)

-       Initiatiefrecht, dat wil zeggen dat de raad zelf onderwerpen kan aandragen die ze met het bevoegd gezag wil bespreken

De bijzondere bevoegdheden zijn:

-       De instemmingbevoegdheid

-       De adviesbevoegdheid

In Reglementen en Statuten zijn de details vervat, zowel op GMR- als CMR-niveau.
Ook wordt hierin nauwkeurig geregeld wat per onderwerp de verhouding is tussen bevoegdheden van de GMR en de CMR.In elke Raad zitten 50% personeelsleden (paritaire vertegenwoordiging), 25% ouders en 25% leerlingen. De campusraden bestaan uit 12 personen. De GMR wordt gekozen uit de leden van de drie campusraden, telt 12 leden en bestaat dus uit 6 personeelsleden, 3 ouders en 3 leerlingen.Belangrijke onderwerpen zijn de totstandkoming van het totale pakket aan vernieuwde reglementen en statuten, de herstructurering van de managementstructuur, het actualiseren van een klachtenregeling, ouderbijdrage, het taakbeleid, vernieuwingen in het onderwijs, en natuurlijk de jaarlijkse terugkerende onderwerpen van financiële aard zoals de begroting.

Vergaderingen vinden plaats op de eerste verdieping van het VMBO gebouw en starten om 20.00u.

Contact met de MR verloopt via de secretaris, dhr. R. Achten: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.