Remedial teaching

 

College Den Hulster hanteert een dyslexieprotocol. In grote lijnen komt dat neer op het volgende:

  • Alle brugklasleerlingen van College Den Hulster worden (getest) gescreend op (leermoeilijkheden als) dyslexie (of taal- en spellingsproblemen (een zwak woordbeeld).)
  • Afhankelijk van de resultaten wordt een leerling eventueel doorverwezen voor een extern dyslexie-onderzoek.
  • Indien bij een leerling al een leermoeilijkheid is vastgesteld, wordt aan de hand van de verklaring en in overleg met ouders gekeken naar de mogelijkheden.
  • Afspraken worden inzichtelijk gemaakt met een op maat uitgeschreven faciliteitenkaart.
  • In incidentele gevallen worden leerlingen uit hogere leerjaren getest en eventueel doorverwezen.