Bovenschoolse ZorgVoorziening

BOVENSCHOOLSE ZORGVOORZIENING

De BZV is een speciale voorziening waar scholen voor voortgezet onderwijs uit Noord-Limburg leerlingen naar kunnen verwijzen die door diverse omstandigheden even niet meer op hun eigen school kunnen zijn. De BZV biedt deze leerlingen dan een adempauze. Afhankelijk van de leerling en de redenen waarom het minder gaat op school, gaat de BZV in samenwerking met de ouders, de leerling, de school en eventueel hulpverlenende instanties, op zoek naar het meest geschikte vervolgtraject. Uitgangspunt daarbij is dat de leerling na een bepaalde periode op de BZV, terugkeert naar het voortgezet onderwijs.
Op de BZV wordt gewerkt aan het schoolprogramma, maar vooral ook wordt gewerkt aan de oorzaak voor de plaatsing op de BZV. Indien noodzakelijk kan er op, of via, de BZV onderzoek worden gedaan.
Voor meer informatie over de BZV kunt u terecht bij de ondersteuningscoördinator van de school.

Het adres van de BZV:

Hendrik Consciencestraat 46
5921 AS Venlo-Blerick
Tel: 077-4758994
Website: www.de-bzv.nl