Projectdagen veiligheid

 

 safety first

Veiligheid in en om school.

De projectweek voor alle leerlingen van 1-2 VMBO, die duurde van maandag 23 april t/m donderdag 26 april jl., is alweer voorbij. Ook dit jaar hadden wij weer een zeer gevarieerd aanbod aan workshops. Zo hebben alle eerste- en tweedejaars leerlingen de Floriade bezocht. Voorafgaande aan dit bezoek hebben de leerlingen zich voorbereid middels het maken van opdrachten.

Eveneens hebben wij de EHBO-lessen, na de pilot afgelopen schooljaar, aan alle eerstejaars leerlingen aangeboden. In deze lessen hebben de leerlingen kennis gemaakt met het reanimeren van een slachtoffer. De leerlingen mochten oefenen op de speciaal daarvoor bestemde "slachtoffers".

Zo is de brandweer Venlo in deze week met groot materieel "uitgerukt" naar onze school. Zij hebben dit schooljaar aan alle eerstejaars leerlingen workshops aangeboden waarbij het thema brandpreventie centraal stond. De leerlingen kregen eerst een voorlichting van de brandweermannen. Aansluitend aan de voorlichting maakten zij een rondgang door het VMBO-gebouw en de directe omgeving van het schoolgebouw. Zij werden gewezen op de aanwezige veiligheidsmaatregelen, vluchtwegen en verzamelplekken.. Tot slot kregen zij nog een korte demonstratie bij de bluswagen.

Ook hebben dit jaar wederom enkele leerlingen van Gilde Opleidingen workshops verzorgd over gameverslaving, verdovende middelen en de risico's van alcoholgebruik bij jongeren. De leerlingen konden zelfs genieten van een heerlijke cocktail. Maar dan natuurlijk wel zonder alcohol.

Overige aangeboden workshops:

  • Cyberterreur, door Lei Seuren
  • Cyberpesten, door GGD
  • Moondog, door Nederlandse Spoorwegen S met Moondog,
  • Criminialiteit, ....... pas er voor op!, door Bureau Halt, onze schoolagent  en een ervaringsdeskundige.
  • Leerplicht, door leerplichtconsulent van gemeente Venlo.
  • Jongerenwerk, door stichting Wel.Kom,
  • Zevensloten, door Johan Cahuzak
  • Homosexualiteit, door COC-Limburg
  • Hartstichting
  • Tokkelen en afleggen van een "stormbaan", verzorgd door docenten LO

In deze weken hebben ook alle leerlingen met veel enthousiasme deelgenomen aan een sponsorloop. De opbrengst kwam geheel ten goede van een school in Columbia.

Ook dit schooljaar kunnen we terugkijken op een succesvolle week. Een week met diverse activiteiten waaraan al onze leerlingen met veel enthousiasme hebben deelgenomen.