Onderzoek bij College Den Hulster

Wat kun je van College Den Hulster verwachten?

Zoals je al hebt kunnen lezen, start je stage bij Den Hulster met een kennismakingsmiddag. Hier krijg je alle informatie die je nodig hebt.
Je ontmoet hier:
1. Het opleidingsteam.
    Dit zijn alle personen waar je mee te maken kunt krijgen bij de invulling van je stage.
2. De docent-onderzoekers.
    Zij  houden zich NIET bezig met je stage maar zijn er om je te ondersteunen bij het uitvoeren van je praktijkonderzoek.

Het opstarten van een onderzoek draait om het vinden van een geschikt praktijkprobleem en het omzetten van dit praktijkprobleem in een  onderzoeksvraag. Dit is vaak niet makkelijk. Den Hulster biedt daarom  twee bijeenkomsten aan  waarin je samen met andere LIO-ers gaat kijken naar het door jou ervaren probleem, het formuleren van een onderzoeksvraag, onderzoeksdoel, hypothese, deelvragen, enz.

Na deze twee bijeenkomsten is er de mogelijkheid om gebruik te maken van individuele begeleiding. Hierbij kijken de docent-onderzoekers met je mee naar jouw onderzoek. Dit kan vanaf de eerste fase van je onderzoek tot en met de laatste fase.

Wat verwachten wij van jou m.b.t. je praktijkonderzoek.

- Dat je een echt praktijkprobleem onderzoekt.
- Dat je zelf initiatief  toont.
- Dat je open staat voor feedback.
- Dat je probeert zo objectief mogelijk te onderzoeken.
- Dat je onderzoek kan worden gebruikt om de praktijk te verbeteren.

Interesses

Misschien heb je uit voorgaande stages al duidelijk voor ogen gekregen welk onderwerp je wil aanpakken. Dit kan natuurlijk: zolang het probleem op school ook speelt. Heb je nog geen onderwerp  denk dan eens na over een onderzoek naar één van de interessegebieden van Den Hulster.
Dit zijn:
- Digitale leermiddelen
- Lesmateriaal voor individuele leertrajecten
- Determinatie van leerlingen in de onderbouw
- ICT-gebruik door docenten op school
- Aanleren van vaardigheden die nodig zijn bij profielwerkstukken.