Actie voor de Voedselbank...

Het einde van het kalenderjaar is weer bijna aanstaande. Traditioneel staat de laatste week voor de kerstvakantie in het teken van de activiteiten rondom de kerstmarkt, waarin een bijzonder goed doel de opbrengst van die markt krijgt toebedeeld. Helaas, door de omstandigheden waarin we nu leven met de strengere omgangsnormen, is het dit jaar niet mogelijk deze markt in haar oorspronkelijke vorm te handhaven. Toch zal deze week niet ongemerkt voorbijgaan en is er OGVO-breed een samenwerking aangegaan met de Venlose voedselbank. Alle campussen van OGVO zullen in de week van 14 tot en met 18 december kratten gaan vullen met etenswaren die gedoneerd zullen worden aan de voedselbank, zodat al die Venlose gezinnen waarvoor een rijkelijk bedeelde kersttafel geen vanzelfsprekendheid is, dit jaar toch feestelijk kunnen afsluiten.

Het is de bedoeling dat zowel het personeel als de leerlingen mee gaan doen met deze actie.Een lijst met producten waaraan de voorkeur wordt gegeven is toegevoegd aan deze mail. Ieder bepaalt voor zichzelf wat hij kan en wil missen. De leerlingen zullen door hun mentor op de hoogte worden gebracht over wat voor soort producten ze mee mogen nemen en wanneer ze dit meenemen.

Als we er samen de schouders onder zetten dan moeten we dit (OGVO-breed) tot een succes kunnen maken. In de bijlagen informatie over de Voedselbank Venlo, de productenlijst en de werkwijze van de scholenactie. 

Werkwijze_voedselbank_Venlo_scholenactie.pdf

Informatie_voedselbank_Venlo.pdf

Productenlijst.pdf

voedselbank