Op dinsdag 5 november hebben alle leerlingen van 4 havo een bezoek gebracht aan de Nieuwe Scene. Vanuit de vakken CKV en Maatschappijleer werden ze uitgenodigd om de indrukwekkende film 'What will people say?' te bekijken. Dit was een onderdeel van de Week van Respect en het As eQuals filmfestival. Tijdens het festival stonden films rondom gelijke rechten en behandeling centraal.
Voor, en na de film werd er een open gesprek gevoerd met de leerlingen waarin elkaars meningen werden gedeeld. In de pauze kregen de leerlingen ondermeer het persoonlijke verhaal te horen van een ervaringsdeskundige die in haar privésituatie iets soortgelijks heeft meegemaakt.

Klik op onderstaande link voor een preview en op de 2e link voor een recensie in De Volkskrant.

https://www.imdb.com/title/tt7213936/

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/what-will-people-say-maakt-inzichtelijk-hoe-het-is-om-letterlijk-en-figuurlijk-geen-kant-uit-te-kunnen-drie-sterren~be138a1e/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

whatwillpeoplesay