Op woensdag 13 november 2019 gaan onze brugklassers TH, VH en TTO naar theater De Garage in Venlo-Zuid voor een Engelstalige voorstelling. Het betreft een voorstelling van The English Theatre Company. Onze ervaring leert dat dit een leuke, leerzame activiteit is, die zelfs met weinig kennis van Engels al goed te volgen is. http://www.englishtheatrecompany.com/plays/time-apart/

Klassen 1DA, 1THB en 1VHA gaan naar de eerste voorstelling. We verwachten de leerlingen om 8.15 in de kleine aula, waarna ze met de docenten naar Theater de Garage lopen. Tassen gaan in het kluisje. De leerlingen zullen rond 10.15 weer op school terug zijn. De tweede voorstelling is voor de Master class en klas 1BVH. We verzamelen in de kleine aula. Om 10.00 uur lopen de leerlingen onder begeleiding van de docenten naar theater de Garage. Tassen blijven in het kluisje. Deze groep leerlingen zal rond 11.45 weer terug zijn. De derde voorstelling is voor klassen 1BA, 1VHB, 1THA en 1THC. Zij vertrekken om 11.05 naar Theater de Garage.

De leerlingen verzamelen op het schoolplein en samen met de docenten lopen zij naar het theater. Tassen blijven in het kluisje. Rond 12.45 zijn ze weer terug op school. Allemaal een super fijne en leerzame voorstelling.

englishtheatercompany