Op 26 september 2019, tijdens de Europese Dag van de Talen, gaan alle derdeklassers van het tweetalig vwo van College Den Hulster terug naar de basisschool om daar een les Engels te geven aan leerlingen van de groepen 7 en 8. Leerlingen onderwijzen leerlingen! Hoe leuk is dat!

In een snel veranderend en steeds mobieler wordend Europa en een steeds kleiner wordende wereld verdwijnen oude taalgrenzen en wordt de beheersing van talen steeds belangrijker. Voor leerlingen, jong en oud, is het motiverend om te ontdekken hoe goed ze zich al in de talen van de omringende landen kunnen redden. Native speakers Engels zullen daarom deze dag gastlessen verzorgen aan de tweetalige brugklassers van College Den Hulster en in de tweede klassen zal tijdens de lessen Frans en Duits intensief aandacht worden geschonken aan de Europese dag van de Talen.
In de derde klassen geven de leerlingen dus les aan basisschoolkinderen. De lessen aan de basisscholen starten na het vierde uur (11.55 uur).

eu dag van de talen2