Holland4als

College Den Hulster staat met twee benen in de maatschappij en vindt het dus erg belangrijk om direct betrokken te zijn bij maatschappelijke projecten en evenementen. De komende drie schooljaren heeft onze school gekozen om zich te actief en exclusief te verbinden aan diverse sportieve evenementen van Holland4ALS. Dat wil dus zeggen dat alle activiteiten de komende drie schooljaren zullen worden gehouden voor maar één goed doel: Holland4ALS.

De eerste keer dat onze leerlingen, ouders en personeelsleden zullen worden betrokken bij diverse sportieve maar ook hilarische acties, zal zijn rond de kerstviering en kerstmarkt. In december 2019 dus. Er zullen dus verschillende acties op touw worden gezet om leerlingen in de gelegenheid te stellen geld op te halen voor dit goede doel.

Het doel van de stichting is zoveel mogelijk geld op te halen voor hulpmiddelen waarmee ALS-patiënten een nog zo comfortabel mogelijk leven kunnen. met Holland4ALS zamelt de stichting geld in met de activiteiten Cool4ALS, Run4ALS en Alles4ALS. Vorig jaar (2018) is met Holland4ALS een bedrag van €276.800 opgehaald. De verwachting is dat in 2019 het bedrag van €350.000 ruim wordt overschreden. En de ambities zijn groot: 1 miljoen is het doel! Door veel sportieve, enthousiaste leerlingen op de been te brengen gaat dat lukken.

ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose) is een ziekte van de zenuwcellen die de spieren aansturen. Geleidelijk aan vallen de spieren uit; het uitvallen van de ademhalingsspier is vaak reden van overlijden. De exacte oorzaak van ALS is nog niet bekend. Evenmin bestaan er medicijnen die de ziekte kunnen stoppen of genezen. De gemiddelde levensverwachting van een ALS-patiënt is slechts drie tot vijf jaar. Nederland telt op dit moment ongeveer 1500 patiënten. Gemiddeld overlijden er elk jaar 500 patiënten en komen er 500 bij.

College Den Hulster is door de ambassadrice van Holland4ALS Kelly Terhorst benaderd voor deelname aan deze activiteiten. Kelly is oud-leerling van College Den Hulster en is erg in haar nopjes dat haar oude school zich voor dit goede doel gaat inspannen.

Zie hier een vlog van Kelly gemaakt n.a.v. samenwerking met een Middelbare School in Soest: Griftland College.