Op maandag 13 mei heeft College Den Hulster COC Limburg uitgenodigd voor gastlessen in alle derde klassen van de afdeling havo/vwo.
Vanuit de mentorlessen willen we de persoonlijke ontwikkeling en het burgerschap van onze leerlingen bevorderen en bijdragen aan het creëren van een Veilige School. In elke klas heeft een gastspreker vandaag gedurende een blokuur voorlichting gegeven over seksuele diversiteit en genderdiversiteit. Het COC besteedt landelijk aandacht aan de emancipatie van LHBTI (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen). De insteek van de workshop is leerlingen via diverse werkvormen, zoals "over de streep", informatie te geven en te laten nadenken over dit onderwerp.
Het uitnodigen van deze gastsprekers heeft erin bijgedragen dat onze school een "roze opsteker" zal krijgen. Dit sluit aan bij de activiteiten die georganiseerd worden door onze GSA (Gender and Sexuality Alliance).

genderbread