Vrijdag 12 april is de Day of Silence. Dit is een landelijke bewustwordingsdag tegen pesten die wordt georganiseerd door de GSA. Op deze dag kunnen leerlingen ervoor kiezen om 12 uur lang niet te praten. Dit doet men om al zwijgend te kunnen ervaren hoe het is om gepest te worden zonder een weerwoord te kunnen geven. De bedoeling is dus dat  leerlingen op 12 april van 0:00 uur tot 12:00 niet praten. Leerlingen die zwijgen, dragen een mondsticker of hebben stippen op hun arm gezet. De leerlingen mogen wel schrijven, maar geen gebaren maken.  
Wij van de GSA doen dit jaar mee aan deze nationale challenge en hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk leerlingen zich op deze manier inzetten tegen pesten. Dit zal natuurlijk ook onder schooltijd plaatsvinden (het 1e tot en met het begin van het 5e uur). De leerlingen die aan de challenge meedoen zullen zoals gezegd herkenbaar zijn aan mondstickers, de stippen op de pols en natuurlijk hun zwijgen.
dayofsilence