Veel VO-scholen trachten hun science (of bèta) onderwijs te versterken. We leven immers in een kennismaatschappij die vraagt om goed opgeleide bèta's. College Den Hulster onderschrijft dit belang met het Technasium en als Universumschool. Technasium is een formule die:
• denken koppelt aan doen;
• jongens én meisjes boeit voor de bètavakken en de wereld van science;
• een echte uitdaging biedt voor de havo en vwo leerling;
• uniek is voor Venlo en omstreken;
• vraaggericht onderwijs biedt i.p.v. aanbodgericht.

Klik hier voor een interessant artikel uit Dagblad de Limburger van zaterdag 7 april jongstleden. Het geeft een goede indruk van het Technasium. In dit specifieke geval betreft het Het College in Weert. De filosofie  komt echter grotendeels overeen met die van College Den Hulster. 

DDL-20120407-04024NL005 105 x 200