Vanaf heden is het voor leerlingen mogelijk om boeken te lenen bij de bibliotheek Venlo terwijl ze gewoon op school kunnen blijven! Alle docenten Nederlands hebben de bibliotheekpasjes ontvangen en deze pasjes worden deze week in de klassen uitgedeeld. Via een persoonlijk wachtwoord kunnen leerlingen inloggen en het gewenste boek of de gewenste boeken bestellen. Op dinsdag komt het transport bij College Den Hulster binnen. Als de boeken ingescand zijn, krijgen de leerlingen automatisch een bericht dat ze hun boeken af kunnen gaan halen. Met hun pasje kunnen ze naar de kast (deze staat bij de receptie/ingang in het halletje) van het "bibliotheekpunt" gaan en hun boek 'lenen'. Als de tijd verstreken is en de leerlingen de boeken weer in moeten leveren, werkt het precies hetzelfde. Leerlingen leveren hun boek digitaal in via de computer en leggen dit vervolgens onder in de kast. Deze gaan dan weer automatisch op transport terug naar de Openbare Bibliotheek Venlo.

Veel leesplezier...

pasje bibliotheek