Het vmbo is het dit schooljaar gestart met het project 'Bibliotheek op school vmbo'. Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis.

Samen willen we jongeren stimuleren om meer te lezen. En ze leren om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games.
De Bibliotheek helpt op basisscholen en middelbare scholen om deze doelen te bereiken. Dat doen ze met deskundige lees/mediaconsulenten, met inspirerende boeken en met een goede digitale lees- en leeromgeving. In het kader van de leesomgeving heeft de vaksectie Nederlands in het C-gebouw twee leeshoeken gecreëerd, één in OLC 2 bovenbouw vmbo en één in OLC 3 onderbouw vmbo. De leeshoeken hebben als doel om leerlingen een plek op school te geven waar ze rustig kunnen lezen en leren. De leeshoeken zijn uitgerust met verschillende leesboeken, tijdschriften en relaxstoelen waarin je lekker weg kunt dwalen in een leesboek.

De leeshoek van de bovenbouw is al in gebruik (zie foto) en wordt regelmatig bezocht door leerlingen met verschillende doeleinden. De leeshoek van de onderbouw wordt nog aangekleed door Emanuel Maunaume uit 2DTA. Hij heeft een tekenopdracht gekregen vanuit DT om een mooie en passende tekening te maken voor op de wand in de leeshoek.

Mocht je onze leeshoeken een keer willen komen bezoeken of bewonderen, dan ben je van harte welkom!

Meer informatie over het project 'Bibliotheek op school' : www.debibliotheekopschool.nl 

dbos logo 228x100