Sinds dit schooljaar werkt College Den Hulster samen met BouwMensen te Horst aan de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn. Zo gaan elke maandag en woensdag de derdejaars leerlingen Bouw (BWI) naar de locatie van BouwMensen in Horst om de profielmodules te volgen. Het vervoer naar Horst wordt door de Techniekketen Noord- en Midden-Limburg georganiseerd.

In een half schooljaar bouwen deze leerlingen een complete kiosk, vanaf de fundering en het metselwerk tot boven hun hoofden. Alle originele onderdelen van het curriculum komen hierbij aan bod. Denk hierbij aan maatvoeren en uitzetten, het maken van een bouwraam, bouwhaak, lagenlat, koppenlat, bekisting met wapening, profielen en kozijnen stellen, metselen en isoleren van een spouwmuur enzovoort. De bijbehorende theorie wordt ook in Horst aangeboden.

De leerlingen dienen zich aan het begin van het proces te verdiepen in de stof. Ze krijgen een toelichting en een demonstratie om vervolgens de theorie toe te passen in de praktijk. Als laatste schrijven ze een korte reflectie over het hele proces. Uiteindelijk laten zij in een aantal eindtoetsen zien wat zij geleerd hebben. Na het eerste semester komen we samen met alle derdejaars om de resultaten aan elkaar te laten zien en de hele werkplaats op te ruimen en gereed te maken voor het tweede semester.

Een aantal vierdejaars leerlingen gaat tijdens de stage en wellicht in het zomerlek (periode tussen centraal examen en zomervakantie) aan de slag bij BouwMensen. Aangezien Technodome het keuzevak schoonmetselwerk niet aanbiedt, gaat College Den Hulster dit keuzevak in Horst samen met BouwMensen en bedrijven toch aan de leerlingen aanbieden. Hierdoor komen wij tegemoet aan de wens van leerlingen en ouders. De samenwerking met BouwMensen maakt dit mogelijk. Bovendien maken onze leerlingen in Horst kennis met het MBO en het beroepenveld. Zo kunnen leerlingen van hun talent hun beroep maken!

Kortom, deze situatie biedt volop nieuwe mogelijkheden voor onze leerlingen.

boc IMG 0001

boc IMG 0003