THavo+

Bij de THavo+ van College Den Hulster ligt de focus op talentontwikkeling met het oog op een havo-diploma met doorstroming naar mbo-4 of hbo. De THavo+ is bij uitstek geschikt voor leerlingen die niet alleen graag met hun handen werken, maar ook een ht-advies hebben en dus zowel cognitief als praktisch uit de voeten kunnen. Een vmbo-t diploma als opgang naar een havodiploma dat weer als voorbode geldt voor iedere wenselijke hbo-route. De uitkomst voor veel leerlingen.

Aan het einde van de rit hebben de leerlingen binnen zes jaar namelijk een havodiploma. De leerlingen van de THavo+ bezitten dus de havo-kennis én hebben tl-competenties en dat klinkt veel ouders van kinderen die nu in groep 8 zitten wellicht bekend in de oren. Wat erg belangrijk is, is dat de leerling op de plek begint en eindigt waar hij of zij thuishoort en een leerroute aankan die eindigt met een volwaardig havo-diploma.

Dit realiseert College Den Hulster door bij deze leerlingen in te zetten op individuele coaching waarbij samen met ouders en leerling gekeken wordt op welke wijze deze leerling de bij hem of haar passende doelen kan behalen. Belangrijk voor de leerling, voor ouders, maar ook voor het hbo-vervolgonderwijs dat gegarandeerd studenten binnenkrijgt die beter zijn uitgerust voor de toekomst. Daarbij ook nog eens belangrijk om te weten dat het bedrijfsleven en branches expliciet vragen om een hogere instroom op niveau mavo/mbo niveau-4.

De THavo Plus biedt vier uitstroomrichtingen:

  • Havo-route
  • Ondernemers-route
  • Technology-route
  • Health & Business-route