Design

Technology

 

Landelijk en regionaal wordt er gewerkt aan de versterking van Techniek! Leerlingen moeten technischer worden opgeleid en beter leren hoe ze probleemoplossend kunnen denken.
College den Hulster speelt hier met Design & Technology op in.

De D&T leerlingen krijgen een aangepast rooster met hierin het vak Design & Technology.
Bij dit vak werken ze in thema's aan hun projecten. Denk hierbij aan: Het bouwen van een boot, het maken van een oliebollenmachine, het bouwen van een hele grote dominobaan of het ontwerpen van meubels!

De leerling krijgt dus lessen die meer op techniek zijn gericht! Maar dit wordt benaderd vanuit een ontwerp-visie! De leerlingen bedenken en maken hun eigen ideeën!

Het vak staat met 12 uur op de lessentabel (7 uur in de brugklas en 5 uur in klas 2). Dit is mogelijk, omdat D&T volledig de lading dekt van Natuurkunde, Techniek en Beeldende vorming. Daarnaast maken de vakken Nederlands en Wiskunde gedeeltelijk deel uit van de projecten. De andere vakken zoals bijvoorbeeld Biozorg worden ook gekoppeld aan de projecten, door daar waar mogelijk de lessen bij het D&T project te betrekken.

dt01 dt002 dt03

dt04 dt05 dt06

dt07