De aanmeldingen voor nieuwe leerlingen voor andere leerjaren dan de brugklassen zijn op: 

Maandag 19 maart 2018 of dinsdag 20 maart 2018 tussen 17.00 uur en 19.30 uur.

Tijdens de aanmelding wordt het aanmeldformulier voor onze school ingevuld en ondertekend.

Om de inschrijving soepel te laten verlopen, verzoeken wij ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen de volgende zaken mee te brengen:

  • het aanmeldformulier van de basisschool, voorzien van stempel van de school en handtekening van zowel ouders als de leerkracht óf het adviesformulier van de basisschool (leerlingbegeleidingsformulier).
  • een kopie van beide zijden van je identiteitsbewijs.
  • een eventuele LWOO-beschikking of de aanvraag hiervoor.