De aanmeldingen voor nieuwe leerlingen voor andere leerjaren dan de brugklassen zijn op: 

Maandag 9 maart 2020 of dinsdag 10 maart 2020 tussen 17.00 uur en 19.30 uur.

Tijdens de aanmelding wordt het aanmeldformulier voor onze school ingevuld en ondertekend.

Om de inschrijving soepel te laten verlopen, verzoeken wij ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen de volgende zaken mee te brengen:

  • het aanmeldformulier van de basisschool, voorzien van stempel van de school en handtekening van zowel ouders als de leerkracht óf het adviesformulier van de basisschool (leerlingbegeleidingsformulier).
  • Identiteitsbewijs ter verificatie van het BSN nummer (er hoeft geen kopie te worden ingeleverd).
  • een eventuele LWOO-beschikking of de aanvraag hiervoor.