Wat is tweetalig vwo?

Tweetalig vwo College Den Hulster.... your new school?
College Den Hulster biedt je de mogelijkheid om je prima voor te bereiden op een carrière op de universiteit. Dat doe je door, naast een vwo-diploma, met het hoogst haalbare niveau van Engels, het IB language A, aan je latere studie te beginnen. Op de universiteit zijn heel veel boeken en ook steeds meer colleges in het Engels. Op het Tweetalig vwo krijg je zes jaar lang de helft van de lessen in het Engels en er zijn ook veel extra activiteiten in die taal.

Hoe werkt het?
In de vakken die in het Engels gegeven worden spreken jij, je klasgenoten en je docent alleen maar Engels: je wordt in de taal ondergedompeld. Ook je leerboeken zijn in het Engels. Daardoor leer je heel snel om je uit te drukken en om teksten en gesproken taal te begrijpen. De inhoud van het vak en de Engelse taal leer je dus tegelijkertijd. Een native speaker (met Engels als moedertaal) geeft je ook nog eens twee extra lessen Engels per week. Daarnaast werk je veel samen met je klasgenoten aan projecten, waarin je veel onderzoek doet en presentaties geeft. Je leert actief, zelfstandig, onderzoekend en ondernemend.

Extra activiteiten
Behalve lessen krijg je veel extra activiteiten die het niveau van je Engels verhogen. Denk aan uitwisselingen met het buitenland, meerdere studiereizen naar Engeland (Cambridge) en Ierland (Dublin), Engelse theatervoorstellingen en culturele activiteiten. Internationale oriëntatie is bij dit alles erg belangrijk. De leerling van tegenwoordig is immers steeds meer een wereldburger

Voor wie?
Tweetalig vwo is een aantrekkelijke maar uitdagende opleiding. Hij is bestemd voor vwo-ers met niet alleen goede capaciteiten; je moet ook bereid zijn extra inspanningen te leveren en studeren leuk vinden. We vragen een duidelijk vwo- of vwo+-advies van de basisschool. Daarom is er een extra test voor toelating. Soms willen we je eerst beter leren kennen in een gesprek.

Voorlichtingsavond
Op donderdag 21 november 2019 is er een extra voorlichtingsavond over het tweetalig onderwijs, om 19.00 uur in de Glenn Corneille Aula van de school aan de Hagerhofweg 15 te Venlo. aanmelden kan via de site (onder kopje Extra informatieavond vmbo-havo-(t)vwo 21 november 2019 (oranje blokje rechts op startpagina). Tijdens deze avond komen de verschillen en overeenkomsten tussen tweetalig havo/vwo en tweetalig vwo duidelijk aan de orde.