ADDENDUM ZAKBOEK COLLEGE DEN HULSTER

d.d. 2019-11-20

4.10 Herexamen

Er zijn twee soorten herexamens:

1. Het herexamen voor schoolexamenvakken. Bij een examenvak dat niet met een centraal examen wordt afgesloten, bepaalt het schoolexamen het eindcijfer voor dat vak. Indien dit eindcijfer lager dan zes is, kan voor dat vak één herexamen worden gedaan. De beoordeling van het herexamen kent een nauwkeurigheid tot één cijfer achter de komma. Als het herexamencijfer hoger is dan het schoolexamencijfer is er sprake van een verbetering. In dat geval wordt het schoolexamencijfer vervangen door het herexamencijfer. Als het herexamencijfer niét hoger is dan het schoolexamencijfer is er geen sprake van een verbetering. Het oorspronkelijke eindcijfer blijft staan. De stof voor het herexamen wordt bepaald door de secties. Leerlingen die doubleren in 5 havo of 6 vwo én voor een schoolexamenvak een eindcijfer lager dan zes hebben, mogen opnieuw deelnemen aan een herexamen voor dat schoolexamenvak. Leerlingen die van 5 havo naar 5 vwo zijn overgestapt, kunnen niet deelnemen aan het herexamen van de schoolexamenvakken waarvoor een vrijstelling is geaccepteerd.