VWO
Het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs, dat de klassen 1 t/m 6 vwo omvat, geeft toegang tot
een studie aan de universiteit. In klas vier wordt gekozen voor een bepaald
profiel in de tweede fase. Binnen deze onderwijsstructuur krijgt bevordering van
de zelfstandigheid ruime aandacht. De leerling moet kiezen tussen vier
profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en
Gezondheid en Natuur en Techniek. In klas 4, 5 en 6 vwo krijgt de leerling een
vakkenpakket behorend bij een van de profielen. Daarnaast kunnen nog enkele
vakken in het vrije deel gekozen worden.

HAVO
Het Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs telt na de brugklas nog vier leerjaren. Deze afdeling biedt
toegang tot hogere beroepsopleidingen zoals hts, heao, lerarenopleiding
enzovoorts. Leerlingen met een havo-diploma kunnen ook doorstromen naar 5 vwo.
In de Tweede Fase krijgt de bevordering van de zelfstandigheid van de leerling
ruime aandacht. Leerlingen kiezen één van vier profielen: Cultuur en
Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en
Techniek . Verder ook nog een aantal vakken in het vrije deel.