Wat is DaVinci?

The Da Vinci Class

Download hier een folder over The Da Vinci Class

Tweetalig vwo voor hoog- en meerbegaafden

Het begin

In het schooljaar 2010-2011 is College Den Hulster in Venlo in de brugklas gestart met The Da Vinci Class: een speciale groep meerbegaafde c.q. hoogbegaafde leerlingen die tweetalig vwo doen volgens een ingedikte lessentabel in combinatie met een speciaal programma van individuele, project- en begeleidingsactiviteiten. Met deze start wordt nadrukkelijk een vervolg gegeven aan de speciale programma's van initiatieven voor hoog- en meerbegaafden in Venlo en omgeving. De naam Da Vinci Class is gekozen vanwege de homo universalis die Leonardo da Vinci was en de ongebreidelde honger naar wetenschap en prestaties die hij tentoon spreidde.

Tweetalig vwo Engels

De basis wordt gevormd door het tweetalig vwo Engels, dat op zich al heel uitdagend is voor goede vwo-ers. Ruim 50 % van de lessen wordt in het Engels onderwezen. Het betreft een extra uitdaging die tot en met klas zes van het vwo plaatsvindt, met een certificaat op het hoogst haalbare niveau in de wereld, het IB language A2. De meerbegaafde leerlingen in de Da Vinci Class doen dit programma in een verkorte tijd, door het aanbieden van een aantal vakken in minder uren per week. De standaard 32 lessen van tvwo worden er 26 (zes vakken een uur minder).

Het tweetalig vwo kent vele extra activiteiten: uitwisselingen, studiereizen naar Engeland en Ierland, Engelse theatervoorstellingen enzovoort. Leerlingen van de Da Vinci Class doen hier natuurlijk aan mee.

Da Vinci Day
De vrijgekomen lessen worden op Da Vinci Day ingevuld met activiteiten die recht doen aan de eigen wensen en behoeften van de leerling:
1. Verbreding van het reguliere curriculum: met een keuze uit 20 vakken. De leerling heeft de vrije keuze uit nieuwe en uitdagende vakken. Er is door de dag heen een duidelijke mix tussen cognitieve vakken (b.v.Japans), doe-vakken (toegepaste techniek) en vakken waarin beide aspecten een belangrijke rol spelen (History of art). Daarnaast komen er activiteiten en vakken aan bod die de groepscohesie en de sociale interactie duidelijk bevorderen (teambuilding, sport en spel).
Ook de vakken op de reguliere lesdagen die extra aandacht verdienen vanwege tegenvallende resultaten kunnen aan de orde komen. Zelfstandig studeren onder toezicht en met hulp is hierbij de norm.

2. De coach heeft op Da Vinci Day overleg met een aantal leerlingen over de voortgang van de studie, planning, kansen en obstakels. Dit gebeurt afwisselend individueel of in kleine groepjes. Leren leren komt expliciet aan de orde in de mentorles en dit komt op Da Vinci Day ook individueel terug.

3. Projecten: op gezette tijden komen er overkoepelende projecten aan bod die de reguliere Da Vinci Day geheel of gedeeltelijk vervangen. Zaken als veldwerk, bedrijvenbezoek, Kids University, Hall of Science, theaterbezoek, community service enzovoort passeren hierbij de revue.

Voorbeeld programma Da Vinci Day

davinciday nl

Coach
Een belangrijke rol is in de Da Vinci Class weggelegd voor de coaches: docenten die niet alleen les geven in een vak op de Da Vinci Class, maar die ook een deel van de leerlingen individueel begeleiden bij de organisatie van hun studieprogramma. Het Da Vinci Day programma wordt per schooljaar gemaakt door de coördinator in overleg met de coaches.

Enkele belangrijke aspecten:

Persoonlijke aandacht: een coach heeft wekelijks een vast moment waarop hij/zij “quality time” heeft met de leerlingen. Het hele leerproces, maar ook het persoonlijk welbevinden van de leerling, komt aan de orde.

Assessment: samen met de coach wordt vastgesteld welke kansen en beperkingen de leerling heeft inzake capaciteiten, competenties, kennis en (leer)vaardigheden.

Controle: de coach ziet erop toe dat zijn pupil zijn tijd goed besteedt. Juist de zaken die de leerling minder graag doet, verdienen de meeste aandacht. Een vwo-diploma met alle cijfers op niveau blijft het eerste doel.

Structuur en continuïteit: de coach helpt de pupil bij het “leren leren” door hem te helpen bij het maken van planners, weektaken, toetsplanning en het waarmaken van ambities. Kortom, er wordt samen gezocht naar balans in het leerproces. Zodra er echter sleet op de zaak komt, zoekt de coach samen met de pupil manieren om het plezier en motivatie erin te houden.

Ouders: de tutor onderhoudt contact met de ouders. Het contact en overleg tussen school – leerling – ouders is heel belangrijk voor het succesvol doorlopen van de opleiding.

Bovenstaand programma geldt voor de eerste drie jaar. In de bovenbouw, klas vier en hoger, geldt een individueler excellentietraject, vanwege de vele keuzepakketten die worden gekozen. Leerlingen hebben de gelegenheid om, onder voorwaarden, enkele lessen in te ruilen voor een online studie of masterclasses aangeboden door diverse universiteiten, dan wel eigen gekozen projecten. Daarnaast nemen ze deel aan Da Vinci Day en aan speciale projecten. Het doel blijft: een effectief leerproces richting een waardevol diploma met, indien nodig, externe aanvulling vanuit het hoger onderwijs, het bedrijfsleven en instellingen. Dit alles zonder vervroegde doorstroom naar het vervolgonderwijs: de leerling blijft in principe zes jaar op College Den Hulster.

Voorlichtingsavond
Op donderdag 21 november 2019 is er een extra voorlichtingsavond over het tweetalig onderwijs, om 19.00 uur in de Glenn Corneille Aula van de school aan de Hagerhofweg 15 te Venlo. aanmelden kan via de site (onder kopje Extra informatieavond vmbo-havo-(t)vwo 21 november 2019 (oranje blokje rechts op startpagina).

Informatie
Voor vragen en extra informatie kunt u terecht bij Marielle Wolters, coördinator Da Vinci: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..