Beeldende Vorming

Beeldende vorming op Den Hulster

Het vak beeldende vorming is in de laatste jaren veel breder geworden dan het traditionele tekenen en handvaardigheid. Op onze school hebben wij er dan ook de discipline multimedia aan toegevoegd. Daarom werken de leerlingen nu dan ook met de beeldende mogelijkheden van fotografie, film en digitale beeldbewerking.
De school biedt voor leerlingen die de beeldende vakken kiezen, mogelijkheden om hun creativiteit ook op dit terrein te ontwikkelen. De leerlingen maken zo kennis met de geschiedenis van onze hedendaagse beeldcultuur.

Er is voor de culturele ontwikkeling een doorlopende leerlijn van de onderbouw naar de bovenbouw. Een beschrijving hiervan vindt u hieronder.

BV01 BV02 BV03

 

Onderbouw Havo Vwo,
In de brugklas kunnen leerlingen, na een oriëntatie van een half jaar, kiezen voor de beeldende vakken. Eenmaal gekozen krijgen ze het vak vier uur per week en volgen zij in de eerste drie jaren het programma.
Naast het beeldend verwerken in het eerste jaar leren de leerlingen omgaan met gereedschap en materialen. Tevens worden vaardigheden bijgebracht voor het maken van eenvoudige digitale bewerkingen.

Het tweede en derde jaar is een voortzetting van het programma waarin het hanteren van het aantal technieken wordt vergroot en de eisen aan de beeldende verwerking hoger worden. Er is meer aandacht voor de kunstgeschiedenis en de hedendaagse beeldcultuur. Dit betekent dat na de afsluiting van het programma de leerling in staat.
wordt geacht zijn eigen en andermans werk op beeldende en inhoudelijke kwaliteit te beoordelen.

Klas 3:

BV04 BV05 BV06

Villaontwerp:

BV07

Naast de lessen zijn er een aantal activiteiten zoals o.a. museumbezoek en workshops die het programma ondersteunen.

Photoshop:
Klas 2:

BV08

Klas 3:

BV09

Vmbo onderbouw

In de onderbouw van het vmbo krijgen de leerlingen elke week een aantal lessen in beeldende vorming. Er worden 2D- en 3D-opdrachten gemaakt met af en toe een uitstapje richting textiel, fotografie en film. Aan de hand van voorbeelden, het leren van technieken en de nodige basiskennis van de beeldaspecten en kunstbeschouwing, worden de leerlingen uitgedaagd om creatief aan de slag te gaan.

BV10 BV11

Dit schooljaar zijn er ook jongens, die veel belangstelling hebben voor de naaimachine en hoe hij werkt.
Tijdens de lessen beeldende vorming maken de jongens van klas 1 tk eerst wat oefeningen op papier. Vervolgensmaken ze enkele proeflapjes met verschillende vormen die d.m.v. verschillende steken worden gemaakt.

bv01 bv02

Leerlingen van klas 2TKA en 2KBA hebben tassen gemaakt, geheel naar eigen ontwerp. De tassen zijn gevoerd en sommigen hebben een binnenzak om de portemonnee of telefoon in te doen. De resultaten mogen er zijn!

bv03 bv04

Vmbo bovenbouw

Voor de leerlingen die GT volgen is er een mogelijkheid dit vak te kiezen in de bovenbouw als examenvak. Hierbij wordt ook een nadruk gelegd op algemene kennis van de kunstgeschiedenis.

De eindwerkstukken zijn door deze open opdrachten heel divers.
De verwerkingsvormen kunnen naast de traditionele technieken in 2D of 3D, ook film, fotografie en textiel zijn. Het eindexamen bestaat uit een theoretisch examen waar kunstbeschouwing en kunstgeschiedenis getoetst worden en een praktijkopdracht waarbij het werkstuk altijd in 3D is.

Klas 3:

Project in kunstcentrum:

BV12 BV13

 

Klas 4 en 5 Havo:

De leerling kan kiezen voor het beeldende vak handvaardigheid als eindexamenvak. Het vak wordt veel breder aangeboden dan het traditionele tekenen of handvaardigheid. In het begin van het vierde jaar zijn de opdrachten nog driedimensionaal en vrij gesloten, maar gaandeweg kunnen de leerlingen ook kiezen voor tekenen, film of fotografie en worden de opdrachten veel vrijer.
In het vijfde jaar moet de leerling in staat zijn om volledig zelfstandig een opdracht uit te voeren.
Een vast onderdeel van handvaardigheid is het vak kunstgeschiedenis. Dit vak zal worden afgesloten met een landelijk eindexamen. Waar mogelijk wordt er in de lessen een combinatie gemaakt van praktijk en theorie.

Kleitegel n.a.v. een detail van een foto, klas 5:

BV14

Abstract schilderij, Acryl op karton, klas 5:

BV15

 

Ruimtelijk werk n.a.v. verschillende culturen. Hout, metaal en gips klas 5:

BV16

 

Thema "Alleen op de wereld" klas 5 Havo, fotografie en photoshop:

BV17

 

Klas 4, 5 en 6 Vwo

Op vwo kan de leerling het beeldende vak tekenen kiezen als eindexamenvak. In het laatste jaar wordt deze discipline afgesloten met zowel een centraal praktijkexamen als een theorie-examen kunstbeschouwing/kunstgeschiedenis.

bv020

bv021

In leerjaar vier en vijf vindt een verdieping plaats van hetgeen de leerlingen in de onderbouw geleerd hebben. De opdrachten duren langer en krijgen meer diepgang en uiteindelijk wordt van de leerlingen verwacht dat ze een eigen portfolio opbouwen. Daarbij worden de leerlingen uitgedaagd meer onderzoekend en experimenterend te werk te gaan. Gebruikmaking van digitale media voor onderzoek en uitvoering van opdrachten wordt daarbij gestimuleerd en is in het programma opgenomen.

Werkdag tekenen:
Jaarlijks is er een werkdag tekenen waar de leerlingen zich extra bekwamen in "tekenen naar de natuur". De leerlingen tekenen in één dag een stilleven van formaat na.

bv022

Museumbezoek:
Verder is er elk jaar een excursie naar musea in Nederland, of niet ver over de grens in Duitsland. De opgestoken kennis bij kunstgeschiedenis wordt in de musea met gerichte opdrachten in de praktijk getest aan de hand van prachtige werkelijke schilderijen.

bv023

 

Van Kerstmis tot aan de laatste les vóór de centrale eindexamens, krijgen de leerlingen een landelijk voorgeschreven eindexamenopdracht. Daarbij moeten de leerlingen kiezen uit diverse thema's en geheel zelfstandig en zonder hulp onderzoekend, schetsend en experimenterend naar een eindresultaat werken. Het eindwerk wordt door een tweede corrector, onafhankelijk van de eigen vakdocent van de leerlingen, beoordeeld. Tijdens het eindexamen theorie krijgen de leerlingen een twee en een half uur durend examen kunstgeschiedenis/kunstbeschouwing.