Traffic informers

Traffic informers
Verkeersslachtoffers vertellen hun verhaal aan jonge verkeersdeelnemers.

Jaarlijks komt er op college Den Hulster een traffic informer de derdejaars leerlingen uit eigen ervaring informeren over de gevaren in het verkeer.

Traffic Informers zijn opgeleide verkeersslachtoffers, met lichamelijke en/of zintuigelijke belemmeringen die jongeren confronteren met en bewust maken van de gevolgen van een verkeersongeval. De Traffic Informer vertelt zijn/haar verhaal in de klas. Door die confrontatie en interactie wordt een positieve beïnvloeding van het verkeersgedrag bij de doelgroep bereikt.

Traffic Informers zijn gehandicapte verkeersslachtoffers die hun verhaal en hun boodschap graag willen delen met jongeren. Enerzijds heeft deze confronterende werkwijze effect op de leerling, de boodschap komt aan. Anderzijds sluit het vertellen van het eigen verhaal aan bij een behoefte van de gehandicapten, namelijk verder integreren in de wereld, met hun handicap.
Met hun werk in het project ervaren ze dat ze een zinvolle bijdrage leveren en dat ze worden gehoord.

TISDC10317b