Je kunt je als nieuwe leerling van College Den Hulster voor schooljaar 2017-2018 aanmelden op:

Maandag 20 maart 2017 of dinsdag 21 maart 2017 tussen 17.00 uur en 19.30 uur.

Tijdens de aanmelding wordt het aanmeldformulier voor onze school ingevuld en ondertekend.

Bij de aanmelding hebben wij het volgende van u nodig:

  • Aanmeldformulier van de basisschool, voorzien van stempel van de school en handtekening van zowel ouders als de leerkracht. Dit formulier ontvangt u van de basisschool.
  • Kopie identiteitsbewijs van de leerling.
  • IBAN-nummer ouder / verzorger
  • Eventueel LWOO-beschikking of aanvraag hiervoor.

onderwijsgemeenschapvenlo logo

Onderwerp             datum
Aanmelding            februari 2017

Hallo, beste bijna-brugklasser en ouders/verzorgers,

Jullie staan voor een spannende, belangrijke stap: welke school gaan jullie kiezen? Jullie willen natuurlijk een school die bij jou past en die er samen met jullie aan werkt dat je een mooie toekomst tegemoet gaat. Mogelijk bezoeken jullie een van onze open dagen of hebben dat al gedaan.

Een keuze voor Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO) betekent sowieso dat je kiest voor toponderwijs op maat en voor een brede scholengemeenschap: Blariacumcollege, College Den Hulster of het Valuascollege. We bieden alle drie vmbo-, havo- en vwo-opleidingen op één campus. Het betekent ook dat je makkelijk naar een andere onderwijssoort kunt overstappen. Samen bieden de drie campussen een palet aan mogelijkheden passend bij jouw talent en toekomst.
Iedere campus heeft een of meerdere specialiteiten, waardoor de ene campus soms iets beter bij je past dan de andere. Wil je naar het vmbo en heb je belangstelling voor media, vormgeving en ICT dan ligt een keuze voor het Blariacumcollege voor de hand. Heb je vwo-advies en wil je de techniek in dan past Den Hulster het beste bij jou. Heb je ambities in zang of dans dan heeft het Valuascollege de beste mogelijkheden. De verschillen op onderdelen staan overzichtelijk in de folder en zijn terug te vinden op de websites van de campussen.

Aanmelding
Hebben jullie alle informatie naast elkaar gelegd en een keuze voor een campus gemaakt, dan kun je je aanmelden op 20 en 21 maart tussen 17.00 en 19.30 uur. Je keuze betekent bijna altijd dat je naar deze campus gaat. Daar doen we zo veel mogelijk voor. In enkele gevallen zou het kunnen gebeuren dat het niet lukt. Omdat de ene campus meer aanmeldingen heeft dan plaats.
We vragen jullie daarom vooraf om aan te geven of jullie een voorkeur hebben en zo ja waar dan de eerste, tweede en derde voorkeur ligt. Je krijgt voorrang op anderen wanneer je al een broer of zus hebt die op deze campus onderwijs volgt. Die voorrang heb je ook wanneer je de test hebt gehaald voor tweetalig havo of vwo Engels / Da Vinci Class / Topsport Talentschool / Topklas dans, muziek, musical, kunst. En aan de toelatingseisen voldoet.
Als jullie alleen een eerste voorkeur hebben ingevuld, betekent dat niet dat deze keuze automatisch gevolgd kan worden. We volgen bovendien het advies (niveau) van de basisschool.
In de gevallen dat het niet lukt om aan de eerste voorkeur tegemoet te komen, gaan we met elkaar in gesprek. Om toe te lichten waarom het niet gelukt is, om te kijken welke andere mogelijkheden er zijn
zodat we toch nog aan jullie wens kunnen beantwoorden. Dat gesprek voert een van de campusdirecteuren met jullie en vindt voor 24 april plaats. Hebben jullie voor 12 april niets gehoord, dan is het gesprek niet nodig en kun je dus gewoon naar de campus van je eerste keuze. Waar de oplossingen liggen, kunnen we niet vooraf aangeven. Dat is vooral afhankelijk van waar jullie voorkeuren liggen. Heel veel succes met jullie zoektocht en tot ziens bij Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken.

Met vriendelijke groet,

Peter Badoux, voorzitter College van Bestuur OGVO
Jan Jenneskens, campusdirecteur Blariacumcollege
Iedje Heere, campusdirecteur College den Hulster
Hans Oostdam, campusdirecteur Valuascollege